zoğal

zoğal
is. Yeməli, qırmızı meyvəsi olan bərk oduncaqlı ağac (kol). Zoğal 5-6 metr hündürlükdə, qışda yarpağı tökülən kol və ya ağacdır. Sarı rəngli çiçəkləri mart-aprel aylarında yarpaqlanmadan əvvəl açılır. Meyvəsi sentyabrda yetişir. H. Qədirov. // Bu ağacın xırda turş meyvəsi. Zoğal çərdəyi. Zoğal mürəbbəsi (zoğaldan bişirilmiş mürəbbə). – Meşənin dəymiş əzgili saralar; Həm zoğal da dərilməyib qaralar. A. S.. Oğul-uşaq zoğal, fındıq, moruq dərməyə gedərkən Kərim baba da sıradan qalmazdı. A. Ş.. Almalar qızarır, armudlar, heyvalar saralır, əzgillə zoğal bir-birinə qarışırdı. S. R.. Zoğal axtası, axta zoğal – tumu çıxarılaraq qurudulmuş zoğal. Xalq batıbdır noğula, şəkərə, qəndə; Bizim evdə axta zoğal da yoxdur. M. P. V..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Zou people (India) — The Zou as a Minority Community= The Zou/Zo tribe is a less well known indigenous community living along Indo Burma frontier. In India, Zous/Zos are officially recognized as one of the 29 Scheduled Tribes within the state of Manipur (See List of… …   Wikipedia

  • döyməc — I (Ağdam, Qarakilsə, Qubadlı, İrəvan) bax döğmənc II (Oğuz, Şəki) meyvəni (alça, zoğal, alma, gavalı və s.) döyüb əzərək hazırlanmış yemək. – Döyməc yay vaxdı adamı sərinnədir (Şəki); – Zoğal döyməcinə pörtkən <böyürtkən> qatıllar, alçadan… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • axta — 1. sif. Erkəkliyi alınmış canlı. Axta öküz. Axta qoç. Axta xoruz. Axta eləmək – bax axtalamaq. 2. sif. Tumu, çəyirdəyi çıxardılmış. Axta gilas. Axta gavalı. – Xalq batıbdır noğula, şəkərə, qəndə; Bizim evdə axta zoğal da yoxdur. M. P. V.. // is.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zoğalaşı — is. Zoğal və ya zoğal qurusu ilə bişirilən aş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zoğallıq — is. Çoxlu zoğal ağacı bitən yer, zoğal ağacları bol olan yer …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Calcium hexaboride — Chembox new ImageFile = ImageSize = IUPACName = Calcium hexaboride OtherNames = Calcium boride Section1 = Chembox Identifiers CASNo = 12007 99 7 PubChem = SMILES = Section2 = Chembox Properties Formula = CaB6 MolarMass = 104.94 g/mol Appearance …   Wikipedia

  • Zoveng — KHUGA TAMPAK MEETEI LEIKAI = Zoveng (Khuga Tampak) is one of the oldest town ward within Lamka or Churachandpur of Indian state of Manipur. This residential area is mostly located along S. Chinzagin Road that branches off from Tedim road. The… …   Wikipedia

  • Hiangtam — Historical Significance = Hiangtam is a small, but historic village on the Indo Myanmar border. It is one of the oldest settlement of the Zou community in Manipur, India. It is located within Churachandpur district of Manipur. Hiangtam is best… …   Wikipedia

  • axda — I (Şəki) 1. toxumsuz (tut) 2. çərdəyi çıxarılmış (zoğal) II (Şəki) seçmə. – Sümbül seçif alınan toxuma axda toxum diyillər …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • qəmə — I (Quba) qurudulmuş zoğal. – Qəməni bizdə boş yiməzlər II (Cəlilabad, Yardımlı, Gədəbəy, Qazax, Salyan) balaca xəncər. – Qəmə birdən əlimnən yerə düşdü (Gədəbəy); – Çoban qəməsin çıxartdı (Salyan); – Qəmeynən qoyun kəseylər (Cəlilabad) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”